Utveckla din idè här!

Du som är registrerad på Bruket får tillgång till våra rådgivare som bollplank när du har en idè som du vill förverkliga. Det kan vara en idè i tidigt skede där du vill diskutera om den håller tekniskt eller en som kommit längre på väg mot kommersialisering. Läs mer under Innovationsprojekt och tveka inte att kontakta oss.
 

Bränslen för flyg och sjöfart

För vägburna transporter pågår flera utvecklingslinjer kring alternativa bränslen. Utveckling sker även inom flyget och sjöfarten men vad krävs för att påskynda både teknikutveckling och genomslag i dessa transporter? (Avsikten med Veckans problem är att lyfta fram idèer till hantering av en aktuell frågeställning. Så välkommen att sända in ditt förslag så kanske det blir uppmärksammat på sajten!)

Solceller i södra Sverige

Det finns många fördelar med att installera solceller på taket i Skåne. För det första har Skåne ett relativt högt solinstrålning jämfört med andra delar av Sverige. Detta gör att solcellerna kan producera mer el under året, vilket i sin tur minskar beroendet av fossila bränslen och bidrar till en mer hållbar energiförsörjning.

För det andra kan solcellerna generera el under de soligaste timmarna på dagen, vilket är när elpriserna är som högst. Genom att producera egen el kan man spara pengar på elräkningen och eventuellt även sälja överskottet till elbolaget.

För det tredje är solceller på taket en investering i framtiden. Genom att installera solceller på taket ökar värdet på fastigheten och gör den mer attraktiv för framtida köpare.

Slutligen är solceller på taket ett bra sätt att bidra till en mer hållbar miljö. Solcellerna genererar ren energi utan att producera några utsläpp eller bidra till klimatförändringar. Genom att installera solceller på taket kan man minska sitt koldioxidavtryck och bidra till en mer hållbar framtid.

Solenergi en hållbar kombination hemma

I takt med ökad medvetenhet om klimatförändringar och behovet av att minska vår koldioxidavtryck blir solenergi och energisparande åtgärder hemma allt mer populära. I denna artikel kommer vi att utforska fördelarna med att implementera solenergi och spara energi hemma.

Solenergi som Ren och Förnybar Energi

Solenergi är en ren och förnybar energikälla som har potentialen att förändra vårt sätt att generera och konsumera el. Genom att utnyttja solens kraft kan vi minska vårt beroende av fossila bränslen och därmed bidra till att minska växthusgasutsläppen. Solcellsteknologin har utvecklats avsevärt, vilket gör det möjligt för hushåll att producera sin egen el och bli mer självförsörjande när det gäller energi.

Stödtjänster för Solel: Framtiden för Hållbar Energi

Sverige och världen som helhet står inför en växande utmaning när det gäller att tillgodose energibehoven samtidigt som man minskar beroendet av icke förnybara energikällor. I detta sammanhang har solel och solpaneler blivit framträdande komponenter i övergången till hållbara energikällor. För att stödja denna övergång och optimera effektiviteten hos solenergisystem har olika stödtjänster och energiomvandlande tekniker blivit avgörande.

Ladda bilen med solenergi - en hållbar lösning

Om du letar efter en pålitlig och hållbar lösning för att Ladda bilen, så är Södra Hallands Kraft det rätta valet för dig. Vårt företag är stolt över att vara en av de främsta aktörerna i utvecklingen av laddinfrastrukturen i Laholm och omnejd. Vi är övertygade om att framtiden ligger i elfordon och vi strävar efter att göra det enklare för dig att köra elbil genom att erbjuda pålitliga och snabba laddstationer på flera platser runt om i Laholm. Södra Hallands Kraft är ett företag som är dedikerat till att använda förnybara energikällor för att skapa en mer hållbar framtid. All vår el kommer från förnybara källor, såsom sol, vind och vatten. Det betyder att du kan vara säker på att du laddar din bil med ren och grön energi. Vi är medvetna om att grön el blir allt viktigare och vi arbetar aktivt för att främja användningen av förnybar energi. Vi är stolta över att vara en del av Virtas digitala plattform för elbilsladdning. Virta är en av de största leverantörerna av laddningstjänster i Europa och genom att vara en del av deras nätverk kan du ladda din elbil på en av våra laddstationer och på över 200 andra platser runt om i Europa. Detta ger dig en flexibel lösning för att ladda din bil när du är på resande fot.

PTFE-slangar av hög kvalitet

PTFE-slangar av hög kvalitet är en oumbärlig del av många industriella och kemiska processer. Dessa slangar är tillverkade av PTFE, som är en förkortning för polytetrafluoreten, en fluoropolymer som är känd för sin höga temperaturbeständighet och kemiska resistens. PTFE slang är idealiska för applikationer där kraven på renhet och korrosionsbeständighet är höga, som inom livsmedelsindustrin, läkemedelsindustrin, kemiska processer och i laboratorier.

PTFE-slangar av hög kvalitet har egenskaper som gör dem lämpliga för att klara tuffa påfrestningar och förhållanden. Dessa slangar är konstruerade för att tåla höga temperaturer och tryck, samt resistenta mot många kemikalier, vilket gör dem idealiska för applikationer där korrosionsbeständighet är nödvändig. Slangarna kan motstå korrosiva och frätande ämnen, inklusive syror, baser och lösningsmedel. Detta gör dem lämpliga för en mängd olika applikationer inom kemisk industri.

Strandmöllen säljer gas

Om du har en produktionsverksamhet och överväger att börja använda gas som energikälla, kan det vara en smart investering som kommer att hjälpa dig att spara pengar och minska din klimatpåverkan. Men hur går man till väga för att börja använda gas i produktionen? Och vilken gasleverantör ska man välja?

Det första steget för att börja använda gas i produktionen är att undersöka vilken typ av gas som passar bäst för dina behov. Beroende på dina behov och din produktion kan du välja mellan naturgas, propan eller biogas från Strandmöllen. Om du har tillgång till naturgasnätet kan det vara den mest praktiska och kostnadseffektiva lösningen. Om du inte har tillgång till naturgasnätet eller vill ha en mer miljövänlig lösning, kan biogas vara ett alternativ.

Elleverantör med hållbarhet i fokus

Söker du en trygg elleverantör som gör bra saker för miljön? Ja tycker jag det kan vara värt att kolla in som levererar kvalitetstjänster där och samtidigt jobbar mot en hållbar elproduktion och klimatsmart el. Det är något jag tycker är speciellt bra med dem att de visar vad de jobbar mot och vad det faktisk innebär med grön el. Det finns många stora fiskar när det kommer till elleverantörer och mycket att tänka på från ett kundperspektiv. Därför tycker jag nästan det är viktigare att fokusera på att välja en med bra kundkontakt och som kan ha dig i fokus.

Fjärrvärmen alltmer fossilfri

Läser i statistik att man glädjande nog även i år kunnat minska den fossila delen i fjärrvärmeproduktionen till 9 procent, jämfört med 11,5...

RE: Loggning av energiförbrukning av maskiner

Lite osäker på om det uppfyller dina önskemål, men kolla på

RE: Likströmsmatning av servrar - erfarenheter?

Det låter lite märkligt. En transformator har en verkningsgrad på mer än 90% om jag inte minns fel. De switchade kraftaggregaten har låga effektförluster. Har svårt att förstå att effektförlusten...

RE: Hur bra är vi på vindkraft?

Man kan verkligen ställa sig frågan om vad som är ett realistiskt mål och inom vilken tidsrymd. En av de största satsningarna just nu drivs av Statkraft + SCA (se gärna vindkraftnorr.se för mer...

RE: KVA: Vi klarar bara 10 TWh vindkraft 2020

Ja, argumenten mot en vindkraftsutbyggnad med hänvisning till bristande reglerkraft är tämligen konstruerade. Elforsk har nyligen presenterat en studie i ämnet (Balansering av vindkraft och...

RE: färgval i Bruket

Tack för tipsen om färgval och läsbarhet. Vi kommer att under hösten jobba med detta - titta gärna in på vår sajt om en månad eller två för att se vilka förändringar vi gjort. ...

RE: färgval i Bruket

Tycker att det är snyggt, men tyvärr sticker färgerna i ögonen på ett sätt som gör det svårt att läsa. Generellt är ju svart och gult varningsfärger. Mitt förslag är att bara använda "färgsättningen"...

RE: Det krävs bättre samspel i byggprocessen

Ett intressant projekt vore att följa upp ett hus som gör energiåtgärden för att visa hur samarbetet har varit och hur det kan bli bättre. Detta för att visa hur ledning, projektering och byggandet för att skapa laddboxar...

Komfortkyla

KVA: Vi klarar bara 10 TWh vindkraft 2020

Sverige kommer inte att klara regeringens planeringsmål på 30 TWh vindkraft år 2020, hävdar energiutskott. Ett realistiskt mål är 10 TWh...

Så löser ingenjörer klimatproblemen

Ingenjörer runt om i världen har det senaste året arbetat med att lyfta fram teknik inom olika områden som kan bidra till att lösa klimatproblemen. Förslagen har sammanställts i en gemensam rapport...

RE: Batterierna blir bättre

Något jag funderat på och nyligen läste en artikel om är hur det ser ut med tillgången på [b]råvaror [/b]för batteribranchen. En kraftig ökning av litiumjonbatterier kräver en ökad utvinning av...

färgval i Bruket

Första intrycket med det aktuella färgschemat är ganska häftigt: starka färger, det slår igenom. Det är sig inget fel med det, kanske tvärtom. Det nuvarande färgvalet gör dock att stora delar av...

Syrabad i våra hav pga ökad koldioxid i atmosfären

Vad ska vi göra åt de ständigt ökande mängderna av koldioxid i atmosfären som försurar vattnet i våra hav. Våra hav hotas nu av syrabad och de organismer som består av kalk så som: koraller, krill och...

Krav på elmotorer i EU

EUs arbete med ekodesigndirektivet går vidare för olika produktgrupper. Ett viktigt steg har nu tagits då en förordning för elmotorer har antagits. Från 2011 blir det förbjudet att producera eller...

RE: Loggning av energiförbrukning av maskiner

Tack för tipsen! Men det är energiloggers liknande FLUKE 1735 som jag är intresserad av. Är det någon som har erfarenhet av 3-fas loggning under en vecka tar jag gärna emot tips. // Åsten

RE: Loggning av energiförbrukning av maskiner

[quote=Åsten Säfvelin]Jag vill kunna mäta och logga olika utrustningars och maskiners energiförbrukning under ett par veckors drifttid. Är det någon som har erfarenhet av detta eller har tips på...

Hur lär man barn om miljö? Kan man samtidigt öka intresset för teknik och e

[b]Boleko Hur lär man barn om miljö? Kan man samtidigt öka intresset för teknik och energi?[/b] Med de frågorna i fokus har vi utvecklat en produkt som är helt ny på marknaden; En miljövänlig...

RE: Gröna inflygningar

Kan man inte räkna med att i takt med höjda kostnader för bränslet - antingen genom kraftigt höjda skatter på flygbränsle, eller övergång till biobaserat flygbränsle - så kommer "Green landings" att...

RE: Elbilar - Sveriges kommer efter?

OJ - så många missuppfattningar i ett och samma inlägg. Hur kommer detta sig "Anonym"? Jobbar du för fossilbils-lobbyn? För det första: Jag har myntat klokskapen "Det bästa med elbilen är tåget". Om...

RE: Elbilar - Sveriges kommer efter?

Hej Anonym! Det är lätt att fälla uttalanden om att elbilar är skräp. Med egen erfarenhet av både högpresterande elfordon (hybridbilen Volvo ECC som redan för 17 år sedan hade de funktioner och...

Energieffektiva värmepumpar

Den energi som maskinerna använder är en stor del av de koldioxidutsläpp som människan producerar. För att uppnå våra klimatmål måste vi använda energi effektivt. Enrad konstruerar och levererar maskiner som får ut så mycket värme och kyla som möjligt - utan att använda onödiga mängder el eller andra medel. Är ni intresserade så kontakta Enrad så hjälper de er att bli mer energieffektiv!

Klimatsmarta klappar
klimatsmarta julklappar
Klimatmötet i Köpenhamn pågår för fullt samtidigt som vi kommer allt närmare jul, en högtid med extra mycket utsläpp. Vi kommer att resa extra mycket när vi skall åka och besöka nära och kära. Vi
LED ger ljus i mörkret
belysning energieffektivisering led
För ett tag sedan hade vi ett ”veckas problem” som handlade om hur vi skulle fasa ut de gamla glödlamporna. På min arbetsplats har vi nu börjat diskutera om vi kan byta ut lysrör och
Tack för idèer kring Veckans problem
energieffektivt byggande
Tack till Magnus Ivarsson, Christer Borg och Mattias Lantz som lämnat värdefulla synpunkter på hur man bör tackla problemet med att flera nya tekniker för energieffektivt byggande inte används i den
EU ställer nya energikrav på hus
energieffektiva byggnader
Till min glädje så läste jag i NyTeknik att EU-politikerna vill se mer investeringar i energieffektiva byggnader. Det som redan har klubbats är att alla medlemsländer ska upprätta en tidsplan för
Idèer tar oss ur krisen!
ekonomi energi energimyndigheten
Under 2018 har investeringarna i förnyelsebar energi minskat kraftigt i Sverige. Om detta berättar Malin Olofsson på Energimyndigheten i en intervju för P1 . Enligt energimyndighetens utredning
Prenumerera på bloggen
Visar 1-5 av 20 resultat.
Antal per sida
Sida av 4